TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت نت CMMS

TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت نت CMMS

۵۵ مطلب با موضوع «نگهداری و تعمیرات :: فایل های دانلودی نت» ثبت شده است

یکی از بازرسی های پر کاربرد در صنایع مختلف ، بازدید دوره ای پمپ های وکیوم می باشد که لازم است تا فرد مجری مطابق چک لیست بازرسی پمپ وکیوم اقدام به کنترل دوره ای این تجهیزات نموده و مشاهدات خود را در این چک لیست ثبت نماید. در ادامه یک نمونه فرم اکسل چک لیست بازدید پمپ های وکیوم را برای شما آماده نموده ایم که می توانید پس از دانلود و مناسب سازی آیتم های آن ، در سازمان خود استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

برخی از برنامه های پیشگیرانه ماشین آلات و تجهیزات ، بصورت بازه های بلند مدت ماهیانه و سالیانه انجام می شوند. بدین منظور نیاز به چک لیست pm ماهیانه و سالیانه تجهیزات می باشد. در این چک لیست برنامه های پیشگیرانه بلند مدت تجهیزات لیست شده و فرد مجری مطابق با زمان بندی مشخص شده در این فرم نسبت به اجرای آن فعالیت خاص اقدام می نماید.

در ادامه یک نمونه چک لیست pm ماهیانه و سالیانه با فرمت اکسل را برای شما آماده نموده ایم که می توانید از آن در سازمان خود استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

انجام زمانبندی و برنامه ریزی برنامه ها و فعالیت های pm ، یکی از وظایف واحد نت می باشد. نیاز است تا در واحد برنامه ریزی نت، تمامی فعالیت های پیشگیرانه ماشین آلات برای مدت مشخصی مثلا یک سال آینده برنامه ریزی شود تا در زمان خود اجرا گردند. برای این منظور نیاز به فرم زمان بندی PM می باشد که ما در اینجا یک نمونه از فرم زمانبندی سالیانه اجرای برنامه های PM ماشین آلات و تجهیزات را با فرمت اکسل برای شما آماده نموده ایم که می توانید از آن در سازمان خود استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

جمع آوری گزارش کار روزانه پرسنل فنی، یکی از انتظارات مدیران و سرپرستان فنی می باشد. که بتوانند از این طریق از فعالیت های انجام شده توسط پرسنل زیربط اطلاع داشته باشند. لذا ممکن است در برخی از سازمان ها نیاز بدانند که از فرم گزارش کار فنی جهت جمع آوری گزارش فعالیت های روزمره پرسنل مربوطه خود استفاده نمایند. ما در اینجا یک نمونه از فرم گزارش کار فنی را با فرمت اکسل برای استفاده شما آماده کرده ایم که هم اکنون می توانید از آن در سازمان خود بهره بگیرید.

Morteza Fadaei

در برخی از سازمان ها ، علاوه بر واحد های اجرایی فنی ، دارای واحدی به نام ساخت و ماشینکاری نیز می باشند. این واحد عموما وظیفه پشتیبانی از واحد فنی را به عهده داشته و فعالیت هایی نظیر تراشکاری، فرزکاری ، مونتاژ قطعات و ... را انجام می دهند. چنانچه نیاز داشته باشید تا گزارش کار روزانه این واحد را جمع آوری نمایید ، می توانید از فرم اکسل گزارش کار واحد ساخت و ماشینکاری که در ادامه برای شما آماده کرده ایم استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

فرم لیست برنامه های نت پیشگیرانه یا لیست فعالیت های PM ماشین آلات و تجهیزات با هدف طرح ریزی فعالیت های pm ماشین آلات ایجاد می گردد. در این فرم مشخص می نمایید که هر پارامتر از تجهیز مورد نظر چه فعالیت پیشگیرانه ای را داشته و زمانبندی اجرای آن فعالیت چگونه است. در اینجا یک نمونه از فرم لیست برنامه های نت پیشگیرانه ماشین آلات و تجهیزات را با فرمت اکسل برای شما آماده نموده ایم که می توانید از آن در سازمان خود استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

فرم روانکارهای مصرفی ماشین آلات و تجهیزات با هدف جمع آوری اطلاعات مربوط به نوع و میزان مواد روانکاری هر تجهیز تهیه شده است. نیاز است تا واحد نت این اطلاعات را تکمیل نموده تا واحدهای اجرایی و برنامه ریزی pm بتوانند در مواقع لزوم به راحتی به این اطلاعات دسترسی داشته و از آن استفاده نمایند. در ادامه یک نمونه از فرم روانکارهای مصرفی ماشین آلات و تجهیزات را با فرمت اکسل برای شما قرار داده ایم که می توانید از آن در سازمان خود استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

به جهت کاستن از توقفات غیر برنامه ای ماشین آلات و تجهیزات تولیدی برای اجرای برنامه های نگهداری و تعمیرات، نیاز است تا واحد نت از طریق فرم درخواست توقفات برنامه ریزی شده، مراتب ههاهنگی لازم را بین واحد نت و واحد برنامه ریزی تولید انجام دهد تا واحد برنامه ریزی تولید نیز بتواند نزدیک ترین زمان ممکن که امکان توقف برنامه ریزی شده برای تجهیز فراهم می باشد، ماشین را در اختیار واحد نت قرار دهد. به گونه ای که به فرایند تولید لطمه ای وارد نگردد.

به همین جهت ما فرم درخواست توقفات برنامه ریزی شده ماشین آلات و تجهیزات را با فرمت اکسل برای شما آماده کرده ایم که می توانید در سازمان خود از آن استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

ثبت وقایع روزانه فعالیت های نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات اعم از فعالیت های پیشگیرانه و یا تعمیرات اضطراری، یکی دیگر از فعالیت های مهم واحد نت می باشد. می توانید از این سوابق جهت تحلیل های آینده واحد نت استفاده نمایید. همچنین می توانید با قرار دادن این فرم بر روی تابلو اعلانات دستگاه، وضعیت سوابق نگهداری و تعمیرات های اجرا شده بر روی تجهیز را به نفرات فنی و تولید اطلاع رسانی کنید. در ادامه یک نمونه فرم ثبت وقایع روزانه نگهداری و تعمیرات دستگاه را با فرمت اکسل آماده نموده ایم که میت وانید از آن در سازمان خود استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

یکی از فعالیت های مهم واحد نت در سازمان ، ثبت سوابق تعمیرات اضطراری انجام شده بر روی ماشین آلات و تجهیزات می باشد. این کار با هدف ایجاد آرشیو سابقه تعمیرات برای ماشین آلات و تجهیزات انجام گرفته و می تواند از این سابقه ایجاد شده، جهت تحلیل های بعدی خرابی ها و سایر موارد مرتبط با تعمیرات اضطراری بهره برد.

که به این منظور می توانید از فرم ثبت سوابق اضطراری ماشین آلات و تجهیزات که با فرمت اکسل برای شما آماده کرده ایم، استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

پیگیری خرید قطعات و مواد مصرفی واحدهای نگهداری و تعمیرات، یکی از مشکلات و مسائل مهمی است که واحد برنامه ریزی نت با آن روبرو می باشد. همانطور که می دانید خرید بموقع قطعات یدکی در کاهش توقفات فنی تاثیر گذار است. لذا برای اینکه پرسنل واحد نت بتوانند لیستی از درخواست های خرید قطعات و ماود مصرفی را همیشه در سیستم خود تحت کنترل داشته و پیگیری های لازم را جهت سرعت بخشیدن به این فرایند انجام دهند، نیاز به چک لیست پیریگری خرید می باشد. ما در اینجا یک نمونه چک لیست پیگیری سفارشات خرید قطعات و مواد مصرفی را با فرمت اکسل برای شما آماده نموده ایم که می توانید از آن در سازمان خود استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

به جهت صحه گذاری اجرای چک لیست های نت اپراتوری ماشین آلات، نیاز است تا بازرس واحد نت این موارد را بطور مستمر کنترل و به اصطلاح، آدیت نماید. برای این منظور نیاز به استفاده از فرم آدیت چک لیست های نت اپراتوری می باشد تا بازرس نت بتواند مشاهدات خود را طبق آن کنترل و امتیاز دهی نماید. ما دراینجا یک نمونه از این چک لیست را با فرمت اکسل برای استفاده شما قرار داده ایم که می توانید از آن در سازمان خود استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

در راستای بهبود مستمر واحد نت، نیاز است تا همواره تمامی واحدهای مرتبط با نگهداری و تعمیرات، مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرند. لذا نیاز است تا این فعالیت های کنترلی بوسیله یک چک لیست انجام شود تا دقت کافی و لازم جهت ارزیابی را داشته باشد. ما در اینجا یک نمونه چک لیست نظارت بر اجرای فعالیت های نت را با فرمت اکسل برای شما آماده کرده ایم که می توانید از آن در سازمان خود استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

در راستای بررسی اهداف استراتژیک واحدهای نگهداری و تعمیرات، نیاز است تا جلسات منظمی با حضور مسئولین و پرسنل واحد های مختلف فنی داشته باشید. برای مشخص نمودن هریک از وظایف محوله و اقدامات لازم و همچنین مکتوب نمودن تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات، نیاز به فرم صورتجلسه می باشد. ما در اینجا، 2 نمونه از فرم صورتجلسه فنی را بصورت کاملا کاربردی و با فرمت اکسل برای شما آماده نموده ایم که می توانید از آنها استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

یکی از فعالیت های واحد نگهداری و تعمیرات، ایجاد پرونده برای تمامی ماشین آلات و تجهیزات سازمان می باشد. نیاز است تا در این پرونده، مدارک مختلف مربوط به ماشین آلات جمع آوری و بایگانی شود تا در مواقع لزوم بتوان به سریع ترین شکل ممکن به آنها دسترسی داشته و استفاده نمود. در این مطلب ما چک لیستی از مواردی که نیاز به جمع آوری در پرونده ماشین آلات می باشد را با فرمت اکسل برای شما تهیه نموده ایم که می توانید با توجه به نیاز سازمان خود از آن استفاده نمایید.

Morteza Fadaei