TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت نت CMMS

TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت نت CMMS

باشگاه مهندسان نت ایران مفتخر است تا با توجه به دانش و تجربیات تیم مهندسی خود، خدمات مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات را در صنایع مختلف، به شرح زیر ارائه نماید :
1- انجام بازدید و ممیزی سازمان مشتری جهت ارائه راهکار مناسب
2- انجام خدمات پیاده سازی سیستم های نگهداری و تعمیرات مناسب با نوع سازمان
3- مشاوره جهت ارتقاء و بهبود سیستم مدیریت نت سازمان
4- ارائه خدمات نرم افزاری و مشاوره جهت انتخاب نرم افزار نت مناسب با سازمان
5- طراحی فرایند های نگهداری و تعمیرات سازمان
و ...
جهت دریافت خدمات مشاوره نت می توانید از طریق فرم ارتباط با ما اقدام نمایید